شرکت توليدی و صنعتی اتحاد موتور در سال 1369 تاسيس گرديد و پس از بررسی و تحقيقات کارشناسی جامع با توجه به شرايط خودرو سازی ايران ، طراحی و ساخت موتور های دی سی، بخاری کامل و بازويی برف پاک کن پيکان را با بهره گيری از تکنولوژی کشور انگليس آغاز نمود.

 

     در حاضر اين شرکت اولين توليد کننده مجموعه کامل بخاری ، موتور و بازويی برف پاک کن پيکان و نيز توليد کننده برف پاک کن پژو 405 و سمند تحت ليسانس Valeo فرانسه در ايران می باشد . همچنين شمع اتومبيل با مارک تجاری EYQUEM تحت ليسانی BERU آلمان و مجموعه کامل بخاری پرايد از ديگر محصولات اين شرکت می باشد.اين توليدات علاوه بر داشتن تائيديه کيفی، از مراکز تست و    آزمون قطعات خودرو داخلی تحت سيستم مديريت کيفيت QS9000 مورد تائيد URS انگلستان توليد می شوند.

     تامين قطعات خودرو برای شرکت ايران خوردرو ، پارس خودرو و سايپا از تعهدات اين شرکت بوده و گسترش تنوع توليد و جلب رضايت مشتريان و تلاش در جهت نيل به خودکفايی کشور و بهبود کيفی محصولات از عمده سياستهای اين شرکت می باشد.